Deilliannau arolygu yn ôl sector

Print this page

Gallwch weld canran y darparwyr sy’n rhagorol, da, digonol neu anfoddhaol ar gyfer y barnau cyffredinol, cwestiynau allweddol a’r dangosyddion ansawdd. Caiff deilliannau arolygu ar gyfer 2019-2020 eu cyhoeddi ar 9 Medi 2020.

 

 
Year
Selected
Sector
Selected
Local authority
Selected

Llenwch y ffurflen