Deilliannau arolygu yn ôl sector

Print this page

Gallwch weld canran y darparwyr sy’n rhagorol, da, digonol neu anfoddhaol ar gyfer y barnau cyffredinol, cwestiynau allweddol a’r dangosyddion ansawdd. Caiff deilliannau arolygu ar gyfer 2018-2019 eu cyhoeddi ym mis Medi 2019.

 

 

Llenwch y ffurflen