Deilliannau arolygu ar draws awdurdodau lleol

Print this page

Gallwch weld siartiau bar yn dangos canran y darparwyr a gafodd farnau rhagorol, da, digonol ac anfoddhaol ar gyfer y barnau cyffredinol a’r cwestiynau allweddol ym mhob awdurdod lleol daearyddol. Caiff deilliannau arolygu ar gyfer 2019-2020 eu cyhoeddi ar 9 Medi 2020.

Year
Selected
Sector
Selected