Barnau dysgwyr a rhieni

Print this page

Gallwch ddarllen y barnau cyfunol o’n holiaduron dysgwyr a rhieni sy’n cael casglu cyn arolygiadau.
Rydym yn cyhoeddi crynodebau yn unig o holiaduron dysgwyr, rhieni a gofalwyr ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn unig, oherwydd nifer annigonol o ymatebion i’r holiaduron eraill. Caiff ymatebion cyfunol i’n holiaduron ar gyfer 2019-2020 eu cyhoeddi ar 9 Medi 2020.

Learner parent
Selected
Year
Selected
Sector
Selected
Gender
Selected
Keystage
Selected

Llenwch y ffurflen