Barnau dysgwyr a rhieni

Print this page

Gallwch ddarllen y barnau cyfunol o’n holiaduron dysgwyr a rhieni sy’n cael casglu cyn arolygiadau.
Rydym yn cyhoeddi crynodebau yn unig o holiaduron dysgwyr, rhieni a gofalwyr ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd yn unig, oherwydd nifer annigonol o ymatebion i’r holiaduron eraill.


Llenwch y ffurflen