Deilliannau arolygu yn ôl darparwr

Print this page

Gallwch weld canfyddiadau arolygiadau ar gyfer darparwyr unigol neu grwpiau o ddarparwyr, yn rhestru’r ddwy farn gyffredinol, y tri chwestiwn allweddol a’r deg dangosydd ansawdd, a ph’un a roddwyd y darparwr mewn categori gweithgarwch dilynol. Caiff deilliannau arolygu ar gyfer 2018-2019 eu cyhoeddi ym mis Medi 2019.Custom
Llenwch y ffurflen