Deilliannau arolygu yn ôl darparwr

Print this page

Gallwch weld canfyddiadau arolygiadau ar gyfer darparwyr unigol neu grwpiau o ddarparwyr, yn rhestru’r ddwy farn gyffredinol, y tri chwestiwn allweddol a’r deg dangosydd ansawdd, a ph’un a roddwyd y darparwr mewn categori gweithgarwch dilynol. Caiff deilliannau arolygu ar gyfer 2019-2020 eu cyhoeddi ar 9 Medi 2020.

Year
Selected
Sector
Selected
Local authority
Selected


Custom
Llenwch y ffurflen